Skip links

Eesti TuleArtistide Liit

English

Meist

Eesti TuleArtistide Liit arendab, propageerib ja tõstab Eesti tulekunstide mainet Eestis ja rahvusvahelisel areenil: koordineerib Tuleartistide tegevust, tunnustades oma liikmeid, tõstes nende mainet ja autoriteeti ning motiveerib liidusisest kogemuste vahetust; korraldab koosolekuid, loenguid, kursusi, konverentse, õppereise, etendusi, demonstratsioonesinemisi, kontserte, peoõhtuid, väljasõite, heategevusüritusi ja asutab erifonde; valib liidu liikmete hulgast tuleartiste esinema rahvusvahelistel võistlustel; teeb koostööd teiste tulekunstide erialaliitudega ning muude samasihiliste organisatsioonidega Eestis- ja välismaal; kaitseb oma liikmete autori-, esitaja- ja muid tulekunsti erialaga seotud õigusi; kaitseb tulekunsti esinemisi, originaalźanrit ja leiutisi kopeerimise eest; hoidub kahjustamast ühe oma liikme huve teise kasuks; töötab uute käsitsemis tehnikate juurutamise ja tulekunsti vahendite valmistamise nimel; hangib vajalikke materjale ja tooraineid; arendab, propageerib, toetab ja teeb koostööd ka teiste originaalźanrite artistidega ja muude kunsti ja spordialadega.

Meie Üritused:

Infot tulevatest üritustest saab meie Facebook´i leheküljelt. Meie käest saab infot tantsukursuste, tuleohutuse kursuste ja töötubade kohta, kirjutades meile facebook´is või maili teel (info (at) etal.ee).

Suviseks ürituseks on Dance&Fire Battle, mis on lõbus ja hoogne improviseeriv tantsu, kehatrikkide, vahendite ja liikumise võistlus.

ETAL korraldab järjest juba 8 korda talvist rahvusvahelist tuleartistede maailmakarika võistlust FAWCup mille kohta täpsemat infot saab lugeda: http://www.fawcup.com ning meie FB lehel.

Liitu ETAL-iga


Koostööpartnerid

Kontakt

info@etal.ee
+372 55697951